Plastične hemijske olovke su najrasprostranjeniji i najviše korišćeni reklamni materijal.Plastične hemijske olovke nudimo u svim bojama sa više modela i preporučenom TAMPON štampom.